[ERROR (43, 138): 调用的目标发生了异常。无效的 JSON 基元: 。]
位置:首页 > 好差评 > 烟草
得分: 8.745 分, 非常满意: 41230 次, 满意: 27006 次, 基本满意: 6832 次 不满意: 0 次 非常不满意: 2 次
  • 烟草
区域 部门 得分 非常满意 满意 基本满意 不满意 非常不满意 行业排名 趋势
金沙县 贵州省金沙县烟草专卖局 9.134 2406 419 513 0 0 27
赫章县 赫章县烟草局 9.605 1530 300 34 0 0 20
三穗县 三穗县烟草专卖局 7.981 2 99 3 0 0 34
长顺县 长顺县烟草专卖局 9.435 1380 484 25 0 0 25
从江县 从江县烟草专卖局 8.953 162 178 0 0 0 35
镇远县 镇远县烟草专卖局 8.066 35 1027 0 0 0 35
丹寨县 贵州省丹寨县烟草专卖局 7.799 49 215 84 0 0 39
锦屏县 锦屏县烟草专卖局 8.325 20 103 0 0 0 38
黔东南州 黔东南州烟草专卖局 8.000 0 7 0 0 0 29
台江县 贵州省台江县烟草专卖局 9.683 1828 342 1 0 0 20
黔西市 黔西市烟草专卖局 7.799 434 1282 674 0 0 24
西秀区 西秀区烟草专卖局 7.738 696 1961 1202 0 0 23
麻江县 麻江县烟草专卖局 9.366 1293 472 52 0 0 38
黄平县 黄平县烟草专卖局 8.527 133 372 0 0 0 20
开阳县 开阳县烟草局 8.017 4 466 0 0 0 28
威宁县 威宁县烟草局 9.359 502 224 3 0 1 6
岑巩县 岑巩县烟草局 9.209 194 127 0 0 0 23
天柱县 天柱县烟草专卖局 7.803 0 266 29 0 0 28
黎平县 黎平县烟草专卖局 8.383 115 480 1 0 0 33
瓮安县 瓮安县烟草专卖局 9.261 683 297 40 0 0 15
平塘县 平塘县烟草专卖局 8.672 358 250 115 0 0 22
福泉市 福泉市烟草专卖局 8.256 132 898 0 0 0 16
榕江县 榕江县烟草局 9.190 525 344 5 0 0 11
都匀市 都匀市烟草专卖局 8.255 424 2161 84 0 0 20
盘州市 盘州市烟草专卖局 8.886 596 749 0 0 0 17
罗甸县 罗甸县烟草专卖局 9.655 916 83 49 0 0 20
施秉县 施秉县烟草专卖局 8.163 7 79 0 0 0 43
凯里市 凯里市烟草专卖局 8.467 563 513 253 0 0 17
普定县 普定县烟草专卖局 8.061 17 503 1 0 0 15
镇宁县 镇宁自治县烟草专卖局 8.905 180 218 0 0 0 10
关岭县 关岭县烟草专卖局 9.794 976 112 0 0 0 21
七星关区 七星关区烟草局 8.055 9 319 0 0 0 17
大方县 大方县烟草专卖局 8.045 560 928 515 0 0 23
纳雍县 纳雍县烟草局 8.193 832 1989 511 0 0 25
织金县 织金县烟草局 9.350 643 86 90 0 0 16
平坝区 平坝区烟草专卖局 8.817 231 252 24 0 0 29
荔波县 荔波县烟草局 8.503 85 253 0 0 0 31
安龙县 安龙县烟草专卖局 8.383 32 135 0 0 0 19
册亨县 县烟草专卖局 7.782 170 550 279 0 0 29
望谟县 望谟县烟草专卖局 8.345 5 24 0 0 0 16
贞丰县 贞丰县烟草专卖局 8.828 342 197 84 0 0 14
晴隆县 晴隆县烟草专卖局 9.851 1155 37 27 0 0 13
普安县 普安县烟草专卖局 8.788 26 40 0 0 0 15
兴仁市 兴仁市烟草专卖局 8.659 704 360 266 0 0 21
松桃县 松桃苗族自治县烟草专卖局 8.109 35 600 0 0 0 31
印江县 印江自治县烟草专卖局 9.980 300 3 0 0 0 4
石阡县 石阡县烟草专卖局 9.416 858 284 29 0 0 23
玉屏县 玉屏侗族自治县烟草专卖局 9.978 1061 8 2 0 0 7
江口县 江口县烟草局 9.400 174 60 6 0 0 27
紫云县 紫云自治县烟草专卖局 7.980 1 96 2 0 0 29
赤水市 贵州省赤水市烟草专卖局 8.505 384 61 217 0 0 19
习水县 习水县烟草专卖局 8.371 268 1137 6 0 0 35
余庆县 余庆县烟草专卖局 9.063 396 277 25 0 0 11
湄潭县 湄潭县烟草专卖局 8.788 203 312 0 0 0 20
务川县 务川县烟草专卖局 9.310 209 110 0 0 0 22
正安县 正安县烟草专卖局 8.151 12 147 0 0 0 22
绥阳县 贵州省绥阳县烟草专卖局 9.822 4019 354 18 0 0 7
播州区 播州区烟草专卖局 9.729 9245 764 317 0 0 10
六枝特区 六枝特区烟草专卖局 8.955 242 113 49 0 0 13
三都县 三都县烟草专卖局 8.553 261 286 86 0 0 28
钟山区 六盘水市钟山烟草专卖局 7.883 757 1208 923 0 1 23
龙里县 龙里县烟草专卖局 9.600 687 167 2 0 0 11
惠水县 惠水县烟草专卖局 8.920 940 538 178 0 0 18
凤冈县 贵州省凤冈县烟草专卖局 8.844 224 280 8 0 0 17