[ERROR (4, 114): 调用的目标发生了异常。无效的 JSON 基元: YiTian.dyc.ActionCacheManager。] 贵州政务服务好差评 [ERROR (153, 117): 调用的目标发生了异常。无效的 JSON 基元: YiTian.dyc.ActionCacheManager。]
我要评
办件评价
人员评价
窗口评价
好差评应知事项:
好差评指数
 我要送锦旗(非常满意)
73103件
 我要点赞(满意)
81590件
 我要冷眼(基本满意)
6839件
 我要拍砖(不满意)
9件
 我要投诉(非常不满意)
2件
 差评整改率
100%
评价渠道
 政务服务网
123949
 实体大厅
2366
 短信
28808
 移动端(多彩宝/贵人服务)
5624
 服务热线
796
道真县
好差评统计

服务榜单

服务PK,效能提升

 • 窗口榜单
 • 人员榜单
 • 行业榜单
 • 评价数: 26921次
 • 得分: 9.885分
 • 排名: 10名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 25386次
 • 点赞: 1516次
 • 冷眼: 19次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 450次
 • 得分: 9.978分
 • 排名: 6名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 445次
 • 点赞: 5次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 992次
 • 得分: 9.978分
 • 排名: 6名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 981次
 • 点赞: 11次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 2984次
 • 得分: 8.842分
 • 排名: 21名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 1498次
 • 点赞: 1245次
 • 冷眼: 241次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 8052次
 • 得分: 8.434分
 • 排名: 26名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 2437次
 • 点赞: 4924次
 • 冷眼: 691次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 789次
 • 得分: 9.995分
 • 排名: 2名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 787次
 • 点赞: 2次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 24480次
 • 得分: 8.084分
 • 排名: 29名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 1034次
 • 点赞: 23446次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 4068次
 • 得分: 9.745分
 • 排名: 13名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 3680次
 • 点赞: 258次
 • 冷眼: 130次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 2409次
 • 得分: 8.801分
 • 排名: 22名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 1638次
 • 点赞: 98次
 • 冷眼: 673次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 9830次
 • 得分: 8.200分
 • 排名: 28名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 2694次
 • 点赞: 5424次
 • 冷眼: 1712次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 2654次
 • 得分: 8.509分
 • 排名: 24名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 1094次
 • 点赞: 1142次
 • 冷眼: 418次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 557次
 • 得分: 9.461分
 • 排名: 17名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 431次
 • 点赞: 102次
 • 冷眼: 24次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 221次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 221次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 4648次
 • 得分: 7.704分
 • 排名: 31名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 900次
 • 点赞: 2160次
 • 冷眼: 1588次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 27786次
 • 得分: 8.040分
 • 排名: 30名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 561次
 • 点赞: 27220次
 • 冷眼: 3次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 2次
 • 评价数: 833次
 • 得分: 8.992分
 • 排名: 20名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 529次
 • 点赞: 188次
 • 冷眼: 116次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 12389次
 • 得分: 8.437分
 • 排名: 25名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 3731次
 • 点赞: 7642次
 • 冷眼: 1007次
 • 拍砖: 9次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 167次
 • 得分: 9.988分
 • 排名: 4名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 166次
 • 点赞: 1次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 886次
 • 得分: 9.363分
 • 排名: 18名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 722次
 • 点赞: 46次
 • 冷眼: 118次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 224次
 • 得分: 9.991分
 • 排名: 3名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 223次
 • 点赞: 1次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 23次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 23次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 6次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 6次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 101次
 • 得分: 9.980分
 • 排名: 5名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 100次
 • 点赞: 1次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 383次
 • 得分: 8.428分
 • 排名: 27名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 155次
 • 点赞: 155次
 • 冷眼: 73次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 25次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 25次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 11次
 • 得分: 9.818分
 • 排名: 12名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 10次
 • 点赞: 1次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 40次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 40次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 15次
 • 得分: 9.333分
 • 排名: 19名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 14次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 36次
 • 得分: 9.722分
 • 排名: 14名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 35次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 15次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 15次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 28次
 • 得分: 9.571分
 • 排名: 16名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 22次
 • 点赞: 6次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 37次
 • 得分: 9.946分
 • 排名: 8名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 36次
 • 点赞: 1次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 308次
 • 得分: 8.597分
 • 排名: 23名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 92次
 • 点赞: 216次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 60次
 • 得分: 9.633分
 • 排名: 15名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 49次
 • 点赞: 11次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 110次
 • 得分: 9.945分
 • 排名: 9名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 107次
 • 点赞: 3次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 11次
 • 得分: 10.000分
 • 排名: 1名
 • 趋势: -
 • 送锦旗: 11次
 • 点赞: 0次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 56次
 • 得分: 9.964分
 • 排名: 7名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 55次
 • 点赞: 1次
 • 冷眼: 0次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 评价数: 68次
 • 得分: 9.882分
 • 排名: 11名
 • 趋势:
 • 送锦旗: 65次
 • 点赞: 2次
 • 冷眼: 1次
 • 拍砖: 0次
 • 想投诉: 0次
 • 道真县税务局
 • 道真县发改局
 • 道真县教育局
 • 道真县公安局
 • 道真县民政局
 • 道真县司法局
 • 道真县人力资源和社会保障局
 • 道真县自然资源局
 • 道真县住房和城乡建设局
 • 道真县交通运输局
 • 道真县农业农村局
 • 道真县水务局
 • 道真县文体旅游局
 • 道真县卫生健康局
 • 道真县医疗保障局
 • 道真县林业局
 • 道真县市场监督管理局
 • 道真县应急管理局
 • 道真县残联
 • 道真县气象局
 • 道真县档案局
 • 道真县政府办(人防)
 • 道真县财政局
 • 道真县综合行政执法局
 • 道真县供电局
 • 道真县县委宣传部(新闻出版局)
 • 道真县审计局
 • 道真县统战部(侨务办)
 • 道真县金融办
 • 道真县统计局
 • 道真县统战部(民宗)
 • 道真县民生燃气公司
 • 道真县烟草专卖局
 • 道真县公积金中心
 • 道真县经贸局
 • 道真县退役军人事务局
 • 道真县水投集团
 • 道真县消防救援大队
● 粮食行业

评价数: 10073次

排名: 第2名

好评: 10061次
得分: 10.000分
● 地震行业

评价数: 3129次

排名: 第31名

好评: 3129次
得分: 9.000分
● 国资监管行业

评价数: 1173次

排名: 第10名

好评: 1134次
得分: 10.000分
● 旅游行业

评价数: 1012次

排名: 第7名

好评: 1012次
得分: 10.000分
● 文化旅游行业

评价数: 4205次

排名: 第17名

好评: 4203次
得分: 9.000分
● 发改行业

评价数: 96335次

排名: 第6名

好评: 96233次
得分: 10.000分
● 教育行业

评价数: 331021次

排名: 第27名

好评: 329784次
得分: 9.000分
● 科技行业

评价数: 83906次

排名: 第23名

好评: 83600次
得分: 9.000分
● 经信行业

评价数: 62597次

排名: 第11名

好评: 62528次
得分: 10.000分
● 民宗行业

评价数: 29345次

排名: 第25名

好评: 29302次
得分: 9.000分
● 公安行业

评价数: 896829次

排名: 第24名

好评: 895055次
得分: 9.000分
● 民政行业

评价数: 467663次

排名: 第32名

好评: 467167次
得分: 9.000分
● 司法行业

评价数: 89987次

排名: 第8名

好评: 89880次
得分: 10.000分
● 财政行业

评价数: 18358次

排名: 第4名

好评: 18258次
得分: 10.000分
● 人社行业

评价数: 1141116次

排名: 第35名

好评: 1140560次
得分: 9.000分
● 自然资源行业

评价数: 332539次

排名: 第16名

好评: 332131次
得分: 10.000分
● 生态环境行业

评价数: 47251次

排名: 第21名

好评: 47192次
得分: 9.000分
● 住建行业

评价数: 329774次

排名: 第29名

好评: 329544次
得分: 9.000分
● 交通运输行业

评价数: 457760次

排名: 第33名

好评: 455596次
得分: 9.000分
● 水利行业

评价数: 119932次

排名: 第13名

好评: 119794次
得分: 10.000分
● 农业农村行业

评价数: 197721次

排名: 第22名

好评: 197475次
得分: 9.000分
● 商务行业

评价数: 28669次

排名: 第5名

好评: 28576次
得分: 10.000分
● 卫健行业

评价数: 483663次

排名: 第34名

好评: 482326次
得分: 9.000分
● 应急管理行业

评价数: 121758次

排名: 第18名

好评: 120954次
得分: 9.000分
● 审计行业

评价数: 1517次

排名: 第1名

好评: 1507次
得分: 10.000分
● 外事行业

评价数: 6次

排名: 第37名

好评: 5次
得分: 9.000分
● 市场监管行业

评价数: 1781514次

排名: 第40名

好评: 1781217次
得分: 8.000分
● 能源行业

评价数: 90047次

排名: 第39名

好评: 89910次
得分: 8.000分
● 广播电视行业

评价数: 1964次

排名: 第20名

好评: 1964次
得分: 9.000分
● 体育行业

评价数: 1462次

排名: 第14名

好评: 1459次
得分: 10.000分
● 医疗保障行业

评价数: 232423次

排名: 第38名

好评: 231906次
得分: 8.000分
● 人防行业

评价数: 19278次

排名: 第12名

好评: 19193次
得分: 10.000分
● 扶贫行业

评价数: 3938次

排名: 第28名

好评: 3932次
得分: 9.000分
● 金融行业

评价数: 3973次

排名: 第36名

好评: 3558次
得分: 9.000分
● 水库生态移民行业

评价数: 2350次

排名: 第3名

好评: 2346次
得分: 10.000分
● 林业行业

评价数: 183253次

排名: 第19名

好评: 183064次
得分: 9.000分
● 残联行业

评价数: 6778次

排名: 第15名

好评: 6756次
得分: 10.000分
● 烟草行业

评价数: 51452次

排名: 第30名

好评: 51376次
得分: 9.000分
● 盐务行业

评价数: 1191次

排名: 第9名

好评: 1152次
得分: 10.000分
● 电力行业

评价数: 20930次

排名: 第26名

好评: 20442次
得分: 9.000分
● 税务行业

评价数: 0次

排名: --

好评: 0次
得分: --
● 邮政行业

评价数: 0次

排名: --

好评: 0次
得分: --
● 气象行业

评价数: 0次

排名: --

好评: 0次
得分: --
● 档案行业

评价数: 0次

排名: --

好评: 0次
得分: --
● 海关行业

评价数: 0次

排名: --

好评: 0次
得分: --
● 食品药品行业

评价数: 0次

排名: --

好评: 0次
得分: --

电子锦旗榜单

窗口、人员获得电子锦旗排行榜前十

被送电子锦旗最多的窗口 TOP10
 • 窗口名称
  锦旗数量
  排 名
 • 道真县税务局
  25386
 • 道真县市场监督管理局
  3731
 • 道真县自然资源局
  3680
 • 道真县交通运输局
  2694
  4
 • 道真县民政局
  2437
  5
 • 道真县住房和城乡建设局
  1638
  6
 • 上坝乡人民政府
  1523
  7
 • 道真县公安局
  1498
  8
 • 河口镇人民政府
  1124
  9
 • 棕坪乡人民政府
  1108
  10
被送电子锦旗最多的人员 TOP10
 • 姓 名
  窗口名称
  锦旗数量
 • 王永恒
  道真县民政局
  897
 • 向瑜
  道真县交通运输局
  697
 • 姚彬
  道真县农业农村局
  504
 • 程艳
  道真县自然资源局
  496
 • 陈珊
  道真县卫生健康局
  439
 • 胡蔚
  道真县卫生健康局
  406
 • 赵丽
  道真县市场监督管理局
  371
 • 陈敏
  道真县市场监督管理局
  321
 • 王丹
  道真县市场监督管理局
  237
 • 彭敏
  道真县交通运输局
  230

参与评价

服务好不好,由您说了算

最新(一周内)

(691)

我要送锦旗

(73103)

我要点赞

(81590)

我要冷眼

(6839)

我要拍砖

(9)

我要投诉

(2)

办事评价
人员评价
窗口评价
首页
0 / 0
尾页
跳转